Verkkopedagogiikka

Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisverkostot

Verkkopedan etusivulla on mainittu kuusi koulutuskokonaisuutta, jotka liittyvät OPH:n rahoittamiin on Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisen verkostot -koulutushankkeeseen.
Listaan tähän koulutuskokonaisuuksien sisältöjä, vaikka taidankin samalla käyttää blogia "väärin".

Oppimisen tulevaisuus (3op)

1. Oppimisen tulevaisuus
- Tulevaisuuden tutkimus koulutuksen tutkimuksen apuvälineenä
- Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja oppimisen muodot
2. Koulutuksen tulevaisuus
- Tulevaisuuden koulu
- Koulutuksen tulevaisuus
3. Opettajuuden tulevaisuus
- Koulu kuilun partaalla - opettajan uudet vaatteet
- Opettajuuden tulevaisuutta koskevia tutkimuksia

Verkkopedagogiikan tietoperusta (6op)
1. Orientaatio
- Orientaatio verkkopedagogiikkaan
- Kurssituotoksen ideointi ja suunnittelutehtävän anto
2. Verkko- ja mediapedagogiikka
- Nuorten mediakulttuuri, medialukutaito ja mediapedagogiikka
- Verkkopedagogiikan ABC
3. Verkkodidaktiikka
- Verkkodidaktiikan perusperiaatteita
- Tutorointi/ohjaus
- Verkkokurssin toteuttaminen
4. Verkko-oppimateriaalin tekeminen
- Verkko-oppimateriaalin tuottamisen perusperiaatteita
5. Kurssituotos ja arviointi
- Arviointikeskustelussa arvioitava kurssituotos voi olla mm. suunnitelma verkko/mediapedagogiikan soveltamisesta omaan opetukseen

Verkko-oppimateriaalin tuottaminen (6-8op)
1. Orientaatio verkko- ja mediapedagogiikkaan
- mediakulttuurin trendejä ja verkkopedagogiikan ajankohtaisia teemoja
- media ja verkko pedagogina
2. Kuvapaja
- Kuvan merkitys ja käyttö verkko-oppimateriaalissa
- kuvan käsittelyyn liittyvät perustaidot
3. Interaktiopaja
- Interaktiivisuus ja testit verkko-opiskelussa
- Kommunikointi- ja yhteistyövälineet verkossa
4. Videopaja
- videokuvaukseen ja -editointiin liittyvät perustaidot
5. Äänipaja
- Äänen tallentamiseen ja äänenkäsittelyyn liittyvät perustaidot
6. Poolipaja
- Poolituottamisen filosofia, teoria ja teknologia
7. Kurssituotos ja arviointipaja
- kurssituotos liittyy oman verkko-opetuksen kehittämiseen ja se voi olla mm. pedagogisesti monipuolinen verkko-oppimateriaali tai sen elementtejä

Verkko-opetuksen toteuttaminen ja monimuoto-opetuksen pedagogiikka (6op)

1. Pedagogisten mallien soveltaminen verkko-opetukseen ja -opiskeluun
- PBL ja tutkiva oppiminen verkossa
- Pedagoginen delfoi
2. Verkon sosiaaliset foorumit
- Sosiaalinen media ja oppiminen
- Yhteisöllinen oppiminen verkossa
- Second life ja oppiminen
3. Vuorovaikutus ja ohjaus verkossa
- Vuorovaikutus verkossa
- Ohjaus verkko-opiskelussa
4. Verkko-opiskelun/opetuksen suunnittelun ympäristöt
- Verkko-oppimisympäristöjen (mm. Moodle) peruskäyttö
- Verkkotyökalut (mm. Tuottamo, OPSessori) oppimisen ja opetuksen toteuttamisen tukena
5. Kurssituotos ja arviointipaja
- kurssituotos liittyy oman verkko-opetuksen kehittämiseen. Se voi olla mm. verkkokurssi, jossa on sovellettu jotain pedagogista mallia tai sosiaalisen median piirteitä

Mediakasvatuksen työpajat (6op)
1. Orientaatio: medialukutaito - kansalaistaito mediakulttuurissa
- mediakulttuurin ja mediakasvatuksen trendejä
- media pedagogina
- verkko mediana
- media- ja verkkolukutaito
2. Mediatyöpaja
- valinnaiset työpajat (elokuvakoulu tai kansalaismedia verkossa), joissa opitaan valinnaisen mediatekstin tuottamiseen tarvittavat tekniset ja ilmaisulliset perustaidot
- mediatyöpajoihin sisältyy myös itsenäistä ja ohjattua pajatyöskentelyä, joka tähtää tuotosten viimeistelyyn ja pedagogiseen soveltamiseen
3. Arviointipäivä
- arvioidaan mediatyöpajassa syntyneet kurssituotokset: asiantuntija- ja vertaisarviointi
- arvioidaan myös opitun soveltamismahdollisuudet omassa työssä

Kestävä kehitys verkossa (3op)
1. Tulevaisuuden avaintaidot
- tulevaisuuden avaintaidot kansallisen sivistysbarometrin näkökulmasta
2. Kestävä kehitys verkossa
- kestävän kehityksen verkostot verkossa (Think Tanks ym.)
- sosiaalisen median mahdollisuudet
- kuluttajakasvatus verkossa ja eettinen kuluttaminen
3. Aktiivinen vaikuttaminen, globaali kansalaisuus ja verkkomediat
- verkkomediat (mm. kansalaismediat verkossa) kestävän kehityksen äänitorvina

Katselukerrat: 81

Kommentti

Sinun tulee olla Verkkopedagogiikka:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Verkkopedagogiikka

Kommentoinut Jukka Tikkanen 16. helmikuu 2009 20:26
Hei! Jos haluat suorittaa opetushenkilöstön täydennyskoulutuskokonaisuuksia, liity ryhmään "koulutuskokonaisuudet". Sieltä löytyy myös lisää tietoa niiden suorittamisesta.

Pedagoginen täydennyskoulutus

Pedagogisen täydennyskoulutuksen Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä (OOMY) lukuvuoden 2011-2012 pääteemoina ovat verkko vaikuttamisen välineenä sekä koulun ja opettajuuden muuttuminen.

Osallistu yksittäisiin pajoihin tai suorita koulutuskokonaisuus (4-16 ov / 6-24 op), joka tukee kehittymistäsi työssäsi.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

Lue lisää koulutusohjelmasta!


Blogiartikkelit

Belcanto laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:07

Inarti Gebhard : Belcanto laulunopetusta

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:00

Laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 22. elokuu 2018 kello 17:29

CICERO Learning -uutiskirje 6/2011 – joulukuu

Lähettänyt: Hannu Linturi, 5. tammikuu 2012 kello 07:57

Tapahtumat

Merkki

Lataa...

Oppaita ja opastusta välineisiin Mediapajasta

Halutko syventää teknistä osaamistasi? Otavassa on valittavana monia oppimispolkuja sosiaalisen median tiedottajakurssista aina audiovisuaalisen alan ammattitutkintoon saakka. Käytännössä ilmoittaudut yhdelle kurssille mutta voit poimia sisältöjä tarpeittesi mukaan.

Tutustu Mediapajaan!

Muut pajat

Muut pajat

Verkkopedagogiikan foorumi

SOMETU

Mediakasvatus.tv

© 2020   Created by Jukka Tikkanen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot