Verkkopedagogiikka

Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisverkostot

EdMedia 2011 - World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (Lissabon 28.6.-1.7.2011). Day 4.

* Bringing the Social into Learning
Jakaminen ja jaetun tekeminen löydettäväksi. Maineen saavuttaminen, ts. kenen suosituksia kuuntelet. Esim. kuvien jakamisen kautta uusien/harvinaisten lajien (hyönteiset, kasvit) tunnistaminen. Jakamisen ja kommentoinnin kautta mahdollistuvat yksilölliset oppimispolut.

* Student Voice: What might an Innovative 21st Century Classroom look...
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten oppimista voi edistää, ts. miten oppilaat kokevat sen, mikä edistää heidän oppimistaan. "Opiskelijan ääni" validina menetelmänä. Otteena kriittinen konstruktivismi ja kriitinen pedagogia. Oppilailla on paljon laajemmat teknologiset mahdollisuudet ja sovellukset käytettävissään koulun ulkopuolella kuin koulussa.

Formaalisen ja informaalin oppimisen rajan pohdintaa - miten hyödyntää muuta arkea koulussa? Tällä hetkellä kouluissa satsataan laitteisiin ja välineisiin mutta niitä ei osata käyttää oppimista tukevalla tavalla. Tutkimuksessa käytettiin apuna piirroksia, tehtävänantona "draw a pic of yourself with the things that help you learn" (ala-asteikäisiä isommilta pyydettiin piirrosten lisäksi kommentteja ja selityksiä). Yleinen tendenssi: "teacher is a robot". Kuvissa välineitä (kello, tietokone), isommilla myös kirjat, kynä/paperi. Samoin kuvissa heijastuivat opettajat käyttämät opetusmenetelmät (esim. ryhmätöitä teettävän opettajan luokassa pyöreät pöydät, luokkakaverit).

Kuvia kategorisoitiin seuraavasti: uusi (whiteboards, tietokoneet) ja vanha (kynät, sanakirjat...),  teknologia, ihmiset (opettaja, perhe, ystävät), henkilökunta, fyysiset puitteet, activities, opetusmenetelmät. 77% mainitsi tietokoneet, vain 44% mainitsi mm. interaktiiviset taulut - johtopäätös: opettajat eivät ilmeisesti osaa käyttää näitä oppimista tukevalla tavalla. Vain 19% mainitsi opettajan!

"Minkälaisten opettajan toimien ajattelet edistävän oppimista?", 21 väittämän kysely likertillä. 10 eniten suosiota saanutta väittämää säilyivät samoina, kun kysely toteutettiin eri-ikäisllä, myös eri vuosina. Oppilaat ajattelivat, että opettaja käyttää tietokonetta opetuksensa tukena, koska pitää siitä itse.

Johtopäätöksiä. Voi olla, että teknologian pedagoginen käyttö ei ollut kovin kehittynyttä; voi olla, että oppilaat eivät pitäneet teknologiaa ja välineitä minään kovin ihmeellisenä, vrt. aiemman sukupolven suhtautuminen paperiin, kynään ja kirjoihin. Oppilaat haluavat käyttää erilaisia välineitä ja olettavat, että tvt liittyy näihin välineisiin.


* A concept for an individualized consulting and training offer for e...
eOppimateriaalin tuottaja joutuu ottamaan huomioon sisältöjen ohella teknologiaan, didaktiikkaan ja mm. projektinhallintaan liittyviä kysymyksiä. Lähtökohtana ajatus siitä, että tämänhetkinen koulutus on hyvin teknistä. Teknisenä menetelmä blended learning, jonka tavoitteena tuottaa korkeatasoista materiaalia. Alussa f2f konsultointi, sitten eLearning-tuettu itseoppiminen. Tämän jälkeen transfer-vaihe, jolloin opittu siirretään omiin työskentelyprosesseihin (presentaatiot, keskustelut).
    Moduulit ja oppimisympäristöt, joista materiaalit löytyvät. Näissä on pyrkimyksenä yhdistää yksilöllinen konsultointi ja online training. Yksilöllistäminen vie resursseja, joten online tukee sitä.

* Spicing Up Teaching with Forums: An Online Workshop for Faculty
Tavoitteena on kannustaa käyttämään online foorumeita monipuolisemmin. Suunnittelun pääperiaatteet: asynkroninen f2f alku, jonka kesto on n. 2.5-3 vkoa. Avainsanoina joustavuus, henkilökohtaistaminen, mahdollisuus arvioida opiskelijan näkökulmaa, kollaboraatio. f2f sitoutti opiskelijoita foorumilla käytyihin keskusteluihin, kommentointiin ja kollaboraatioon.

Alkutapaamisen jälkeen kannustettiin erilaisiin työskentelytapoihin, pidettiin f2f välitapaaminen ja lopputapaaminen. Kokemus oli, että ohjelmaa on liikaa, opiskelijat väsyivät.


* More than code: The significance of social interactions in young pe...
http://scratch.mit.edu/ -esittelyä. Imagine, program, share. @karen_brennan.

Osallistumalla jaettuun ja avoimeen ympäristöön saa käsityksen siitä, mitä kaikkea voikaan tehdä - ideat jalostuvat, muoto kehittyy. Vaikka tekee itse omaa juttuuaan, muiden jutuista saa ideoita itselleen, sekä toteutukseen että sisältöön. Yhdessä tekemällä / jakamalla voi yltää sellaisiin suorituksiin, joihin ei yksinään pystyisi. Jakamalla omia ajatuksiin ja ideoitaan löytää samasta asiasta kiinnostuneita, voi jakaa innostustaan. Kun paneudutaan toisten tekemisiin, yleisön kannustus innostaa eteenpäin.

Kuinka viedä tällaiset informaalit oppimiskokemukset formaaliin oppimiseen? Kuinka saadaan pysymään mukana ne, jotka eivät jatka omia projektejaan? 1. imagine: luodaan yhteyksiä sen mukaan, mikä kenenkin oma innostus ja kiinnostus on, 2. program: sitoutetaan PBL-oppimiseen, 3. share: tarjotaan mahdollisuuksia yhdessä tekemiselle ja autenttisille yleisölle jakamiseen. Lasten kokemus on pitkälti se, että samoista asioista innostunut yleisö, kommentit ja palaute saa pysymään mukana.


* On the Role of User Experience in a Holistic Evaluation Model for S...
Arvioinnissa mukana kolme tasoa: domain (i.e. minkätyyppisestä pelistä on kyse, genre), learning (mitä pelin kautta opitaan), entertainment. Minkälaisia ovat motivoivan pelin elementit? Näihin kuuluvat mm. narraatio, stimulaatio, omaa kyvykkyyttä vahvistavat elementit, sopivat haasteet, flow. Pelaajan kokemus koostuu havainnosta, käytöksestä, tunteista, fysiologisista ja  psykologisista reaktioista. Aiemmat kokemukset, odotukset ja kulloinenkin konteksti vaikuttavat pelaajan kokemukseen.

--

Konferenssin järjestäjä Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Katselukerrat: 95

Kommentti

Sinun tulee olla Verkkopedagogiikka:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Verkkopedagogiikka

Pedagoginen täydennyskoulutus

Pedagogisen täydennyskoulutuksen Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä (OOMY) lukuvuoden 2011-2012 pääteemoina ovat verkko vaikuttamisen välineenä sekä koulun ja opettajuuden muuttuminen.

Osallistu yksittäisiin pajoihin tai suorita koulutuskokonaisuus (4-16 ov / 6-24 op), joka tukee kehittymistäsi työssäsi.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

Lue lisää koulutusohjelmasta!


Blogiartikkelit

Belcanto laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:07

Inarti Gebhard : Belcanto laulunopetusta

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:00

Laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 22. elokuu 2018 kello 17:29

CICERO Learning -uutiskirje 6/2011 – joulukuu

Lähettänyt: Hannu Linturi, 5. tammikuu 2012 kello 07:57

Tapahtumat

Merkki

Lataa...

Oppaita ja opastusta välineisiin Mediapajasta

Halutko syventää teknistä osaamistasi? Otavassa on valittavana monia oppimispolkuja sosiaalisen median tiedottajakurssista aina audiovisuaalisen alan ammattitutkintoon saakka. Käytännössä ilmoittaudut yhdelle kurssille mutta voit poimia sisältöjä tarpeittesi mukaan.

Tutustu Mediapajaan!

Muut pajat

Muut pajat

Verkkopedagogiikan foorumi

SOMETU

Mediakasvatus.tv

© 2020   Created by Jukka Tikkanen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot