Verkkopedagogiikka

Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisverkostot

EdMedia 2011 - World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (Lissabon 28.6.-1.7.2011). Day 2.

Changing cultures, changing practices: Using mobile tools, the clou... (David M Kennedy)
Kennedyn mukaan "Tässä konferenssissa on kyse siitä, what´s your favorite pet?". Itse hän puhuu mobiililaitteista ja lukuisasta määrästä sovelluksia, joita voi käyttää luokassa ja sen ulkopuolella. Kennedy siteeraa Laotsea: “If you tell me, I will Listen. If you show me, I will see. If you let me experience, I will learn”.

Kennedy pitää kaikille opetettavina nykypäivän ydintaitoina kommunikaatiotaitoja, suunnittelutaitoja, elinikäisen oppimisen ideaa ja itsenäistä kriittistä ajattelua. Konkreettisiin taitoihin, jotka tulisi hallita kuuluu hänen mukaansa aikataulujen suunnittelu, kalenterinkäyttö, keskustelutaidot mukaan lukien reflektio ja palaute. Palautetta voi saada jakamalla verkossa. Suljetussa ympäristössä opiskelijat esittäytyvät vain toisilleen, avoimessa ympäristössä kaikille, mikä on Kennedyn mielestä hyvä motivaattori.

Tietoisuus siitä, että opetusta saatetaan streamata tai kuvata pakottaa opettajat asianmukaiseen valmistautumiseen. Mikä vaikutus tällä on luokkatilanteisiin? Nykyoppijat ovat kasvaneet kuvien keskellä, toisin kuin heidän tekstin keskellä kasvaneet opettajansa.

    Opiskelijoiden aktivoimisessa hyödynnetään opiskelijoiden taitoja käyttää ja kykyä keksiä erilaisia sovelluksia, esim. podcastit vieraan kielen oppimisen apuna. Hong Kongissa opiskeljoiden täytyy osata kirjoittaa kahdella ja puhua kolmella kielellä. He kuitenkin harjoittelevat puhetta vain 30 min/vko. Puheharjoituksiin pitäisi panostaa enemmän, avainasemassa on oikeiden ja mielekkäiden välineiden ja sovellusten löytäminen. Opiskelijoille annettiin vapaus kokeilla erilaisia sovelluksia. Haasteena se, miten löytää parhaiten oppimista tukevat sovellukset lukuisten vaihtoehtojen joukosta? Sovellusten käytettävyyteen tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota. Avainasemassa on kokeileminen ja kokemusten jakaminen. Aktivoinnin myötä opiskelijat olivat motivoituneempia, itseorganisoituneempia ja itsevarmempia.
    Kennedy kääntää varoituksen siitä, että kännykät voivat häiriä oppimista niin päin, että kännykät voivat vahvistaa oppimista. Hänen mukaansa luovuutta, kykyä arvioida, analysoida ja soveltaa pitäisi vahvistaa - ei siis vain ymmärtämistä, kuvailemista, selittämistä, tiedon muistamista. Hän kannusti multimodaalisten kommunikaatiovälineiden käyttöönottoon. Ennalta-arvattavia kehityksen jarruja ovat hänen mukaansa opettajat, jotka pitäisi saada vakuuttuneiksi uuden teknologian höydyistä.

* Online Collaboration Empowering Minds for the Future
Kyseessä projekti, joka koskee koko arabi-maailmaa: Arabian niemimaalla 1,5 miljardia ihmistä, joista yli 50% alle 25-vuotiaita. Hankkeen demografinen tarve: jotain täytyy tehdä, koska kaikille ei riitä koulusta. Päätetään rakennetaan eYliopistoja. Uudet koulut tarjoavat taustoista, kulttuurista ja uskonnosta riippumatta kaikille mahdollisuuden koulutukseen, joka samalla tukee oman identiteetin ylläpitämistä.

Haasteena on keskusjohtoinen byrokratian muuntaminen hajaantuneeksi, opiskelija-keskeiseksi oppimisympäristöksi. Tavoitteena on aktivoida opettajista ja opiskelijoista ammattilaisia, estää se, että he olisivat vain nykyisen byrokratian passiivisia agentteja. Tätä varten tarvitaan uusia työkaluja ja uudenlaista ajattelua - pelkät välineet eivät riitä. Tässä apuna toimivat Howard Gardnerin "5 minds for the future". Ajattelutavan mukaan verkostojen ja avointen informaatiojärjestelmien merkitys on siinä, että ne ovat keskittymättömiä, itseriittoisia, voimaantuneita (empowered), sitoutuneita, inter-dependant sekä tukevat asynkronista multitaskausta. Miten sitten käyttää ICT:tä mind-openerina siten, että väline palvelee takoitusta?

New minds to transform education: 1. disciplined mind, 2. creative mind, 3. synthetic mind, 4. respect, 5. ethics. Näistä 1-3 liittyvät teemaan: intellect (käytännöt ja välineet) ja 4-5 teemaan characer and culture (arvot, uskomukset, subjektiivisuus). Kokonaisuuden muodostaa intellect + character/culture + context.


* A Network for Learning about Networks: A Model and an Innovative Ap...

Tarvitaan network engineerejä, yhä enemmän tarvitaan kuitenkin myös suunnittelijoita.

* Paths to Exemplary Online Teaching: A Look at Teacher Roles, Compet...

Väite, että verkko opettajalta vaaditaan useita erilaisia rooleja. Aktiivisen toimijan rooli pääsee kokeilemaan, kun opettaja alkaa itse aikuisopiskelijaksi.

* The Life of a 'Digital Native'
Oletuksena, että nuoret ovat motivoituneita ja kiinnostuneita. Selvitettiin määrittääkö ikä diginatiiviuden vai se, mihin/miten teknologiaa käyttää? Testihenkilöt kirjasivat omaa teknologiakäyttäytymistään kolmen viikon ajan kolme kertaa päivässä. Tämän jälkeen he arvioivat, kuvasivatko kirjaukset heidän normaalia kolmea viikkoaan. Tutkimuksen johtopäätös: diginatiivius ei määrity iän perusteella.

Mietin, millä perusteella otanta tehtiin? Oliko tarkoitus vain vahvistaa ajatusta siitä, että yleistykset ovat keskiarvoja.

--

Konferenssin järjestäjä Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Katselukerrat: 71

Kommentti

Sinun tulee olla Verkkopedagogiikka:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Verkkopedagogiikka

Pedagoginen täydennyskoulutus

Pedagogisen täydennyskoulutuksen Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä (OOMY) lukuvuoden 2011-2012 pääteemoina ovat verkko vaikuttamisen välineenä sekä koulun ja opettajuuden muuttuminen.

Osallistu yksittäisiin pajoihin tai suorita koulutuskokonaisuus (4-16 ov / 6-24 op), joka tukee kehittymistäsi työssäsi.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

Lue lisää koulutusohjelmasta!


Blogiartikkelit

Belcanto laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:07

Inarti Gebhard : Belcanto laulunopetusta

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:00

Laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 22. elokuu 2018 kello 17:29

CICERO Learning -uutiskirje 6/2011 – joulukuu

Lähettänyt: Hannu Linturi, 5. tammikuu 2012 kello 07:57

Tapahtumat

Merkki

Lataa...

Oppaita ja opastusta välineisiin Mediapajasta

Halutko syventää teknistä osaamistasi? Otavassa on valittavana monia oppimispolkuja sosiaalisen median tiedottajakurssista aina audiovisuaalisen alan ammattitutkintoon saakka. Käytännössä ilmoittaudut yhdelle kurssille mutta voit poimia sisältöjä tarpeittesi mukaan.

Tutustu Mediapajaan!

Muut pajat

Muut pajat

Verkkopedagogiikan foorumi

SOMETU

Mediakasvatus.tv

© 2020   Created by Jukka Tikkanen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot