Verkkopedagogiikka

Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisverkostot

Kaikki blogikirjoitukset (56)

Ohjaamisesta vielä

Voiko ohjaus olla ilmiökeskeistä? Jos sitä sellaiseksi kutsuttaisiin, millaista se olisi?

Ohjauksen välineenä ilmiöopiskelussa keskeiseksi lähtökohdaksi nousee opiskelijan oman elämän historia ja identiteetti, joka ilmiöiden kautta oppimisessa on muutenkin luonnollista. Oman elämän tarina nyt, tänään ja huomenna. Kokemukset, niistä nousevat uskomukset ja niiden reflektio ovat oppijan situaation kannalta tärkeitä lähtökohtia, koska silloin oma elämä nähdään osana  ympärillä olevaa…

Jatka

Lisännyt Mauri Laakso 5. huhtikuu 2011 19:30 — 4 kommenttia

Matka ja kohtalon etsiminen

Myttikestit-sarjan kolmas osa 11.3.2011 Otavan Opistolla.

Maalikuun myyttipajassa Otavan Opistolla pohdittiin mitä on kohtalo ja miten myyttien kautta käsitellään (ihmisen) matkaa, joka yleisimmin vertautuu elämään. Teatteritaiteen tohtori Pia Houni kertoi mm. Odysseys-tarinasta, jossa aika perinteiseen…

Jatka

Lisännyt Minna Vähämäki 22. maaliskuu 2011 09:42 — Ei kommentteja

Oppimisratkaisuja yhteistyössä – Tekes käynnistää kumppanuusohjelman

Lehdistötiedote 16.2.2011Tekesin hallitus päätti kokouksessaan 16.2.2011 käynnistää Oppimisratkaisut-ohjelman.

Ohjelman tavoitteena on kehittää kansallisesti tärkeitä oppimisratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa,

kehittää uusia toimintatapoja, luoda uutta osaamista sekä kehittää tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja

kansainvälisille markkinoille.Suomessa on osaamiseen ja oppimiseen liittyvää huippuosaamista ja ratkaisuja.… Jatka

Lisännyt Hannu Linturi 16. helmikuu 2011 16:46 — 3 kommenttia

Karhuja, sankareita ja noitia Otavassa

Helmikuun myyttikestit pidettiin Otavassa perjantaina 11.2.2011 Teemana oli sankarimyytit ja suomalainen mytologia ja alustajavieraana  uskontotieteen tutkija, professori… Jatka

Lisännyt Minna Vähämäki 16. helmikuu 2011 15:59 — Ei kommentteja

Roolit pelissä

Larp, eli Live ActionRolePlay-harrastajat ovat edelleen marginaaliryhmä, jonka julkinen toiminta saattaa näyttää jopa pelottavalta. Yhteisö on varsin pieni, mutta sen sisällä toiminta on aktiivista. Toisaalta vaikka kansallinen yhteisö on pieni, globaalinen verkostoituminen tekee siitä merkittävän. Joukko on kielitaitoista ja sosiaalinen media on ollut heille tuttu jo silloin kun muu maailma vasta heräsi verkostoitumaan sähköisesti.

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että…

Jatka

Lisännyt Mauri Laakso 14. helmikuu 2011 13:00 — Ei kommentteja

Joukkoistaminen tulevaisuuden työpanoksen jakamista

Tulevaisuuden tapa lisätä yleistä hyvin vointia lisääviä palveluja on jakaa tehtävät suuren kansan osan tehtäväksi niin, että muutaman tunnin työpanos tuottaa yhteisölliseksi työpanokseksi muutettuna satojen miestyövuosien työn. 

 

Viitteitä tällaisesta voidaan tulkita olevan  Micro Taskin Kansalliskirjastolle suunnittelemat myyräpelit, joiden tavoitteena on pelien pelaamisen avulla tarkistuttaa kansalla skannatut aineistot. Digitaalinen arkisto tulee olemaan kaikkien…

Jatka

Lisännyt Mauri Laakso 13. helmikuu 2011 16:39 — Ei kommentteja

Peli, oppiminen ja arviointi.

Arvioinnin tulee olla oikeudenmukaista, läpinakyvää, luotettavaa ja monipuolista. Sen on mitattava oikeita asioita ja annettava mahdollisuus erilaisille oppijoille. Osallistavan oppimisen ja toiminnan tuottamat kokemukset muuttuvat tiedoksi reflektion kautta, jolloin keskeisessä roolissa on opettajan ohjaaminen. Arvioinnin on oltava myös kannustavaa ja ennustavaa. 

 

Itsearvioinnin tavoitteena on kehittää metakognitiivisia taitoja, jolloin ymmärrys itseen ja muiden olioiden…

Jatka

Lisännyt Mauri Laakso 13. helmikuu 2011 16:30 — Ei kommentteja

Peliä arkistoiden uumenissa

Pelioppiminen senkun etenee ja laajenee. Kansallisarkisto järjestää digitalkoot, joissa ihmiset voivat osallistua pelien avulla kansallisarkiston materiaalien virheiden etsimiseen. Digitalisoimisessa eli käytännössä skannaamisessa syntyy virheitä, joita täytyy korjata käsin. Nyt kaikilla luku- ja kirjoitustaitoisilla tietokoneen käyttäjillä on mahdollisuus pelata Myyräjahti- ja myyräsilta-nimisiä peleja. Ensimmäisessä pelissä etsitään ryhmissä virheitä ja kun kolme ihmistä on sitä mieltä,…

Jatka

Lisännyt Mauri Laakso 8. helmikuu 2011 09:30 — Ei kommentteja

Juha Pentikäinen Hesarissa sunnuntaina ja pajassa perjantaina

HS Digilehti

KIRJAT

Marina Takalon kaltaisia naisia on…

Jatka

Lisännyt Hannu Linturi 7. helmikuu 2011 18:11 — Ei kommentteja

Game Bridge, pelit ja yhteisöllinen oppiminen

Hei,

 

esityksemme pohjautuu omaan Game Bridge-hankkeeseemme. Hankkeessa olemme yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa suunnitelleet ja toteuttaneet moninpelattavan oppimispelien ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Peli pohjautuu sosiaalisen kestävyyden ydinteemaan, inhimilliseen kestävyyteen. Esityksessä avaamme pelin suunnittelua ja sen taustoja, pelin kytkemistä osaksi ammatillista oppimista sekä tutkimustuloksia yhteisöllisen toiminnan…

Jatka

Lisännyt Kimmo Oksanen 7. helmikuu 2011 08:44 — Ei kommentteja

Second Life opetuksessa

Hei

 

Tavataan pe 11.2 klo 8.30 AACPssa ja Second Lifessa.

Katsotaan yhdessä miten Koulutuskeskus Salpaus on hyödyntänyt Second Lifea opetuksessa yrittäjyysopinnoissa, kielten opetuksessa ym.
Vieraillaan Salpaus Naturella jonne Salpauksen henkilökunta on rakentanut oppimispuitteita.
Puhutaan siitä mitä virtuaaliset maailmat antavat, mitä ne mahdollistavat jne...

 

Jorgito Arado

Lisännyt Georges Segura 7. helmikuu 2011 07:29 — Ei kommentteja

Opetuslarppien suunnittelu.

Tulen opettamaan pelipajassa opetuslarppien suunnittelun peruteita, sekä järjestämään demopelin aiheesta kiinnostuneille. Esityksessäni käyn läpi juonen ja hahmojen suunnittelua, niiden riippuvuutta pelien erilaisista oppimistavoitteista, pelikokemusten purkamista ja opitun aineksen ankkurointia. Esimerkkinä käytän Larpwriter Challenge -kilpailun voittanutta 6-12 hengen larppiani The Tribunal, jota on pelautettu mm. Norjassa ja Valko-Venäjällä.

Lisännyt J. Tuomas Harviainen 5. helmikuu 2011 11:38 — Ei kommentteja

Koulu ja pelimaailma -tapellaanko vai jutellaanko?

Ville Vuorela: Häirikkötehdas. Nörttinä koulussa ja töissä. Finn Lectura 2011.Yhdellä puolella meillä on Pelaaminen, tuo nykynuorison pahin vitsaus, uusluku- ja kirjoitustaidottomuuden aiheuttaja, ruumiin ja sielun mädättäjä ja huumeisiin verrattava addiktio. Toisella puolella on Koulu, tämä kivikautinen muinaismuisto, kaavoihin kangistunut, tasapäistävä ja yhteiskuntakelpoista massaa tuottava tehdas. Miten nämä kaksi toisiaan vieroksuvaa…

Jatka

Lisännyt Minna Vähämäki 4. helmikuu 2011 15:13 — Ei kommentteja

Pelipajaa odotellessa

Pelipedagogiikan opetuskäytössä keskeistä on konteksti. Tällä tarkoitan sitä, että pelillä on kiinteä suhde ympärillä olevaan opiskeltavaan kokonaisuuteen. Ammatillisen opetuksen työelämälähtöisyys luo luonnollisella tavalla kokonaisuuden. Luodussa tilanteessa on helppo poimia ammatillisen kehittymisen kannalta merkityksellisiä taitoja ja harjoitella niitä esimerkiksi simulaatioiden avulla. Perusopetuksessa on mahdollista harjoitella oppimisen perustaitojen lisäksi elämään ja…

Jatka

Lisännyt Mauri Laakso 31. tammikuu 2011 09:00 — Ei kommentteja

Helmikuun pelipaja 10.-12.2.2011 ohjelma

Helmikuun teoriapaja (I-paja) pidetään torstaina ja perjantaina 10.-12.2.2011. Toimintapaja (II-paja) alkaa alustusten ja puheenvuorojen jälkeen, ja kestää perjantai iltapäivän sekä lauantain 11.-12.2. Toimintapajassa osallistujat pääsevät mm. jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan sekä suunnittelemaan omia kehitystehtäviään.  Pelidemot jatkuvat myös lauantaina loppuen purkuun, jossa myös tilaisuus keskustella pelipedagogiikan mahdollisuuksista omassa opetustyössä.

Helmikuun pajassa…

Jatka

Lisännyt Mauri Laakso 20. tammikuu 2011 16:44 — Ei kommentteja

Helmikuuta odotellessa   Pelipedagogiikka perustuu kokemuksien tuottamiseen ja sen myötä kokemuksen reflektointi peleissä on tulevassa pajassa keskeinen teema. Reflektointi vaatii ohjaamista. Pelioppimisen ja erityisesti simulaatioden myötä ongelmakeskeinen oppiminen ja tutkiva oppiminen ja opetuksen ohjaaminen ovat keskiössä.


Pelioppimisessa arviointi on mielenkiintoinen teema ja tuo mukanaan myös narratiivisen…
Jatka

Lisännyt Mauri Laakso 13. tammikuu 2011 17:42 — Ei kommentteja

Matkadokumentteja Lähi-itään

Mukana on nippu tulosteita, muttei esimerkiksi muistitikkua, ettei tarvitse jäädä syyniin ja seurueesta jälkeen. Jos paperi loppuu kesken, lisää voi tulostaa täältä. Lieköhän Jounin käsivarret ovat liian "rohkeat" kuvissa? :O

 

diat2.pdf

Lisännyt Sanna Brauer 13. tammikuu 2011 15:26 — Ei kommentteja

Charting the Course of Teaching and Learning in a Networked World

The Future of EducationBelow are this week's public, free, and interactive Webinars… Jatka

Lisännyt Hannu Linturi 22. marraskuu 2010 13:58 — Ei kommentteja

Tutkijat Hoikkala ja Paju ysiluokalla

Vanhat oppilaat

Tutkijat Tommi Hoikkala, 57, ja…

Jatka

Lisännyt Hannu Linturi 11. marraskuu 2010 10:30 — 1 kommentti

Kasvatustieteellinen väitöskirja kestävän kehityksen arjesta

Arto Salosen väitöskirja

Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena

tarkastetaan Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 12. 11. 2010 klo 12 (vastaväittäjänä professori Mauri Åhlberg)http://www.doria.fi/handle/10024/63980Tässä väitökirjan astrakti:…Jatka

Lisännyt Anita Rubin 7. marraskuu 2010 09:08 — Ei kommentteja

Pedagoginen täydennyskoulutus

Pedagogisen täydennyskoulutuksen Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä (OOMY) lukuvuoden 2011-2012 pääteemoina ovat verkko vaikuttamisen välineenä sekä koulun ja opettajuuden muuttuminen.

Osallistu yksittäisiin pajoihin tai suorita koulutuskokonaisuus (4-16 ov / 6-24 op), joka tukee kehittymistäsi työssäsi.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

Lue lisää koulutusohjelmasta!


Blogiartikkelit

Belcanto laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:07

Inarti Gebhard : Belcanto laulunopetusta

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:00

Laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 22. elokuu 2018 kello 17:29

CICERO Learning -uutiskirje 6/2011 – joulukuu

Lähettänyt: Hannu Linturi, 5. tammikuu 2012 kello 07:57

Tapahtumat

Merkki

Lataa...

Oppaita ja opastusta välineisiin Mediapajasta

Halutko syventää teknistä osaamistasi? Otavassa on valittavana monia oppimispolkuja sosiaalisen median tiedottajakurssista aina audiovisuaalisen alan ammattitutkintoon saakka. Käytännössä ilmoittaudut yhdelle kurssille mutta voit poimia sisältöjä tarpeittesi mukaan.

Tutustu Mediapajaan!

Muut pajat

Muut pajat

Verkkopedagogiikan foorumi

SOMETU

Mediakasvatus.tv

© 2020   Created by Jukka Tikkanen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot