Verkkopedagogiikka

Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisverkostot

Paja 12.-14.4.2012: Opettajien osaamisen tulevaisuus

Tiedot

Paja 12.-14.4.2012: Opettajien osaamisen tulevaisuus

Sivusto: http://paja.internetix.fi/
Sijainti: Otavan Opisto ja http://bit.ly/oopaja
Jäsenet: 8
Uusimmat tapahtumat: Huhti 12, 2012

OHJELMA

Opettajien osaamisen tulevaisuus

ILMOITTAUTUMINEN

Paikka: Otavan Opisto

Verkkotila: bit.ly/oopaja

TORSTAI
08.30-09.45 Pajan avaus. Opettajakoulutuksen iso kuva taakse ja eteen, Ritva Engeström, Helsingin yliopisto
10.00-10.45 Uusi opettaja, Emma Kostiainen ja Matti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto
11.00-11.30 Ammatillisen opettajan osaamisen tulevaisuus, Aila Paaso, OAMK
11.30-12.15 LOUNAS

12.15-13.00 Opiskelijatiimien uudet roolit, Ulla Luukas sekä opiskelijoita, Tiimiakatemia
13.00-13.45 Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota, Pauli Juuti, Johtamistaidon opisto
13.45-14.15 KAHVI

14.30-15.15 Erilaiset taustat, yhteinen tavoite, Markku Kaikkonen, Resonaari
15.30-16.15 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Annu Niskanen, JAMK
16.30-17.30 PÄIVÄLLINEN

PERJANTAI
07.30-08.30 AAMUPALA
08.45-09.30 Pajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli, Eija Kalliala
09.45-10.45 Yhteisöllisen oppimisen vallankumous – case tekniikan korkeakoulutus, Kati Korhonen-Yrjänheikki, Tekniikan akateemisten liitto TEK
11.00-11.30 Vapaaehtoista suomen opetusta maahanmuuttajanaisille. UN Womenin ja Zontan valtakunnallinen lukutaitokampanja. Mirja Kastinen ja Marja Ruohonen
11.30-12.15 LOUNAS

Rinnakkaispajat: ohjelmalinkit pajasivulla

12.15-13.45 Pajatyöskentelyä: kokemuksenvaihtoa, tekemistä ja raportointia
13.45-14.15 KAHVI

14.15-16.30 Pajatyöskentelyä: kokemuksenvaihtoa, tekemistä ja raportointia
16.30-17.30 PÄIVÄLLINEN

19.00-20.00 Iltaohjelmaa

LAUANTAI
07.30-08.30 AAMUPALA
08.30-11.30 Pajatyöskentelyä: kokemuksenvaihtoa, tekemistä ja raportointia
11.30-12.15 LOUNAS
12.15-14.30 Pajatyöskentelyä: kokemuksenvaihtoa, tekemistä ja raportointia
14.30-15.00 KAHVI

---------------

Ilmoittautuminen, pajahinnat ja lisätiedot.

Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Tarkista ajantasainen ohjelma pajasivulta.

Keskustelufoorumi

Tässä ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentti

Sinun tulee olla Paja 12.-14.4.2012: Opettajien osaamisen tulevaisuus:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Kommentoinut Saara Kotkaranta 12. huhtikuu 2012 11:26

Jos se olisi se interaktiivinen ja virtuaalinen matikan oppikirja :)

Kommentoinut Saara Kotkaranta 12. huhtikuu 2012 11:17

Asiantuntijuuden jakaminen Emman ja Matin puheenvuorossa herätti kyllä ajatuksia. Minua kiinnostaa myös oppimisen hahmottaminen kirjoittamalla. Kai Hakkarainen puhui jokin aika sitten pajassa kirjoittamisen tärkeydestä ajattelun hahmottajana ja korosti kirjoittamisen harjoittamista jo varhain tähän tarkoitukseen.

Kommentoinut Tiina Airaksinen 4. huhtikuu 2012 16:44

Torstaina tarjolla myös rinnakkaista ohjelmaa verkon kautta, kun tTulevaisuudentutkija Anita Rubin esittelee CLA-menetelmää (Causal Layered Analysis) sekä sen soveltamista käytännön harjoituksessa otsikolla CLA ja sen soveltaminen aiheeseen "Tietoyhteiskunnan tuolle puolen".
 

To 12.4. klo 13-16, verkko-os. ilmoitetaan myöh.
Kommentoinut Tiina Airaksinen 22. maaliskuu 2012 11:55
Opettajat haluavat säilyttää aihekokonaisuudet ops:ssa. http://www.oph.fi/lehdistotiedotteet/2012/015
Kommentoinut Tiina Airaksinen 20. maaliskuu 2012 20:36

Selvitys: Vuorovaikutustaidot opiskelutaitojen ohella tärkeimpiä kansalaistaitoja

13-03-2012 Selvityksen mukaan nuorten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä osallistumisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja pidetään opiskelutaitojen ohella kaikkein tärkeimpinä kansalaistaitoina, jotka nuorten tulisi hallita siirtyessään kouluasteelta toiselle ja koulun päätyttyä. Yhteiskunnallinen osaaminen, ymmärrys ja kyky toimia yhteiskunnassa nähdään myös tärkeäksi.

Tiedot käyvät ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön Opetushallitukselta tilaamasta selvityksestä, jossa selvitettiin demokratiakasvatuksen toteutumista perusopetuksen kouluissa, lukioissa sekä ammattikoulutuksen oppilaitoksissa. Kyselyn avulla saatiin konkreettista tietoa mm. koulujen ja oppilaitosten osallistumista tukevasta toimintakulttuurista, lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista koulun arjessa sekä oppilaskuntatoiminnasta.

– Suomalaisen osallistuvan demokratian tulevaisuuden kannalta koulujen ja oppilaitosten rooli on keskeinen. Me tiedämme sen, että suomalaisnuorten yhteiskunnalliset tiedot ovat eurooppalaisessa vertailussa parhaat, mutta nuortemme kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin on vertailun hännillä, opetusministeri Jukka Gustafsson sanoi vastaanottaessaan selvityksen.

Samalla ministeri muistutti, että parhaillaan lausuntokierroksella oleva ehdotus perusopetuksen tuntijaon ja tavoitteiden uudistamiseksi vahvistaa yhteiskunnallista kasvatusta. – Lisäksi tavoitteenamme on vakiinnuttaa vuonna 2014 oppilaskunnat kaikkiin peruskouluihin tekemällä tarvittavat muutokset perusopetuslakiin sekä vahvistaa lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. Tämän lisäksi me haluamme avata koulut kansalaisjärjestöille ja yhteiskunnallisille liikkeille. Näin lapset ja nuoret voivat tutustua laajasti erilaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan jo kouluaikanaan.

Selvityksessä esitetään demokratiakasvatuksen kehittämiseksi, että alaluokkien oppiaineisiin kytkettäisiin ensimmäiseltä luokalta lähtien yhteisö- ja kansalaistaitokokonaisuus, jolle olisi varattu oma tuntiresurssi. Selvityksen mukaan lasten osallistumista edistäviin asenteisiin ja toimintatapoihin voidaan vaikuttaa parhaiten, mitä varhemmin asioita opetetaan.

Selvityksen mukaan koulun ja oppilaitoksen jokapäiväisiä käytänteitä, kuten hyviä käytöstapoja, tulisi pohtia yhdessä, ja kaikkien kouluyhteisön jäsenten tulisi sitoutua niihin. Konkreettisia toimia oppilaiden todellisen kuulemisen ja osallisuuden varmistamiseksi pitäisi lisätä koulun ja kunnan kaikessa toiminnassa. Oppilaskuntatoimintaa tulisi vahvistaa lainsäädännön kautta.

Selvityksen mukaan osallistumista tukevaa mediakasvatusta olisi vahvistettava. Nuoren vapaa-ajalla oppimat mediataidot ja muu osaaminen pitäisi kyetä kytkemään kouluopetukseen ja hyödyntämään myös yhteiskunnallisen osaamisen ja vaikuttamisen vahvistamisessa. Selvitys kannustaa lisäämään avointa keskustelua aktiivisen kansalaisuuden teemoista koko yhteiskunnassa.

Selvityksessä kerättiin tietoja myös osallistumista tukevasta mediakasvatuksesta. Sitä koskeva aineisto on koottu kouluille ja oppilaitoksille suunnattuun Osallistavan mediakasvatuksen toimintaohjelmaan, joka on luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilla.

Demokratiakasvatusselvitys (OPH:n verkkosivuilla)

Osallistavan mediakasvatuksen toimintaohjelma (OPH:n verkkosivuilla)

Lisätietoja: johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 09 160 77268 erityisavustaja Aleksi Kalenius, puh. 040 125 1032

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/03/demokratiakasvatus.html...

Kommentoinut Tiina Airaksinen 19. maaliskuu 2012 15:53

Opettajan työ on murroksessa, josta jo tiedetään paljon. Oppimisen pitkä sidos institutionaaliseen kouluun on sekin ollut jo pitkään löystymässä. Luokan ja koulun ovet ovat auki laajemmille oppimisympäristöille eikä siitäkään ole epäilystä, että opetusprofessio moniammatillistuu ja tiimiytyy.

Mistä löytyvät eväät uusiin taitoihin? Pajassa käydään läpi kokeiluja ja tutkimuksia, joista voi saada suuntia ja voimavaroja uuteen kouluun. Mutta entä sitten, jos opettajuus ulkoistetaan kuin terveydenhoito nykyään tai jos kouluun rekrytoidaan lisäresurssiksi hyvävoimaisia eläkeläisopettajia?

Kommentoinut Tiina Airaksinen 19. maaliskuu 2012 15:45

Huhtikuun verkkopedapäivät

Huhtikuun toimintapajassa (pe ip - la) jaetaan verkko-opetuksen hyviä käytänteitä sekä ennen kaikkea opitaan yhdessä ja toisiltaan. Tervetuloa saamaan ja jakamaan uusia ideoita, kehittämään omaa työtäsi ja oppimaan uutta yhdessä.

Päivien tavoitteet, sisältö ja rytmitys:

Ilmiömäinen perjantai 13.4.

Päivän tavoite: Ilmiölukuvuoden 2012-2013 kirkastaminen
Päivän ohjelma:
12.15-13.45 ilmiöt lukuvuonna 2012-2013 ja niiden kytkeytyminen muuhun opetustarjontaan
13.45-14.15 kahvi
14.15-16.30 ilmiöiden opetiimit, roolitusta ja työnjakoa
16.30 päivällinen
19.00 – illanviettoa ja ideointia

Verkko-opetuksen lauantai 14.4.

Päivän tavoite: Verkko-opetuksen käytänteiden jakaminen ja parastaminen
Päivän ohjelma:
8.30-11.30 somen käyttöä opetuksessa, hyväksi havaittua ja kelvottomaksi koettua, haasteen paikkoja, pullonkauloja
11.30-12.15 lounas
12.15-14.30 Jatkoa aamupäivästä + oman työn ja työtapojen työstämistä porukassa
14.30 kahvi

Ilmoittautuminen: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/huhtikuunpaja2012
Valitse teemaksi Verkkopeda-päivät (13.-14.4.) Mikäli osallistut koko pajaan eli myös to-pe, valitse lisäksi jokin toinen teema, esim. “pedagoginen täydennyskoulutus (OOMY)”.

Lisätietoja: taru.kekkonen@otavanopisto.fi (044 794 3517)

 

Jäsenet (7)

 
 
 

Pedagoginen täydennyskoulutus

Pedagogisen täydennyskoulutuksen Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä (OOMY) lukuvuoden 2011-2012 pääteemoina ovat verkko vaikuttamisen välineenä sekä koulun ja opettajuuden muuttuminen.

Osallistu yksittäisiin pajoihin tai suorita koulutuskokonaisuus (4-16 ov / 6-24 op), joka tukee kehittymistäsi työssäsi.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

Lue lisää koulutusohjelmasta!


Tapahtumat

Merkki

Lataa...

Oppaita ja opastusta välineisiin Mediapajasta

Halutko syventää teknistä osaamistasi? Otavassa on valittavana monia oppimispolkuja sosiaalisen median tiedottajakurssista aina audiovisuaalisen alan ammattitutkintoon saakka. Käytännössä ilmoittaudut yhdelle kurssille mutta voit poimia sisältöjä tarpeittesi mukaan.

Tutustu Mediapajaan!

Muut pajat

Muut pajat

Verkkopedagogiikan foorumi

SOMETU

Mediakasvatus.tv

© 2019   Created by Jukka Tikkanen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot