Verkkopedagogiikka

Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisverkostot

Ruotsinkielinen koulutus tarvitsee hyvin kohdennettuja toimia - Koulutuksen arviointineuvosto

 

Suomen ruotsinkielisen koulun synteesiarviointi - laatu ja tasa-arvo

 

Ruotsinkielinen koulutus Suomessa -synteesiarviointi sisältää laajan katsauksen perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistyksen ja aikuiskoulutuksen arviointituloksiin. Synteesiarvioinnissa on analysoitu Koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen julkaisemia arviointiraportteja ja poimittu niistä ne tärkeät asiat, jotka ovat ruotsinkielisen koulutuksen toteuttamisen kannalta keskeisiä.

Tuntijako Ruotsinkielisissä kouluissa on tyypillisesti vuosiluokilla 3-5 jonkin verran enemmän opetustunteja toisessa kotimaisessa kielessä ja ensimmäisessä vieraassa kielessä kuin suomenkielisissä kouluissa. Ero selittyy kieliympäristöjen erilaisuudella sekä koulun opetuskielen että toisen kotimaisen kielen osaamistarpeella. Verrattuna suomenkielisten koulujen kokonaistuntijakoon on tässä selvä poikkeama. Arviointiryhmä ehdottaa, että havaitun poikkeaman seurauksia on tarkoin selvitettävä sekä kokonaistuntimäärän että muiden aineiden tuntimäärien suhteen.

 

Opetusmateriaalia ruotsinkielisessä koulussa

Ruotsinkielisen koulutuksen oppimateriaalitarjontaan (oppikirjat,  oppimisympäristöt, digitaalinen materiaali ja web-materiaali) ja sen laatuun on arvioinneissa toistuvasti kiinnitetty huomiota. Matematiikan oppimistulosten arvioinneissa on todettu oppimateriaalin muodon saattavan vaikuttaa opiskelijoiden oppimiseen. Arviointiryhmä toteaa, että koulutuksen järjestäjien on syytä olla valveutuneita käyttämänsä opetusmateriaalin suhteen. Edellisen opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä todettiin, että oppimateriaalitarjonnalla on vaikutusta koulujen mahdollisuuksiin työskennellä uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Tuleva opetussuunnitelmauudistus asettaa oppimateriaalituotannolle jälleen uudet haasteet. Pedagogisesta näkökulmasta oppimateriaalin niukka tarjonta, siihen liittyvät puutteet ja ikä heikentävät sen käyttöarvoa opetustoiminnassa. Nykyinen oppimateriaalitilanne saattaa vaarantaa opiskelijoiden tasa-arvoisuuden ja yhtäläiset jatko-opintomahdollisuudet.

 

Oppimistulokset - opettajatilanne - kehittämistyötä

Perusopetuksen loppuvaiheessa suoritettujen oppimistulosarviointien yleiskatsauksessa todettiin hyvä suoritustaso kielissä ja matematiikassa, kun taas eräissä reaaliaineissa tulokset suhteessa suomenkieliseen koulutukseen olivat hieman heikompia. Oppimistulokset vaihtelevat myös alueellisesti. Tämä on todettavissa erityisesti kanadalaisen tutkijanSatya Brinkin yhdessä suomalaisten ​​tutkijoiden Kari Nissisen ja Jouni Vettenrannan kanssa tekemästä kattavasta ruotsinkielisten koulujen PISA-tuloksia koskevasta analyysista, joka on raportissa erillisenä liitteenä.

Pätevien opettajien puute on paikoitellen merkittävä ongelma, jonka ratkaiseminen edellyttää ruotsinkielisen opettajankoulutuksen rahoituksen varmistamista. Opettajatilanteen parantamiseksi kuntien ja opettajankoulutuksen on ryhdyttävä yhteistyöhön sekä valmisteleviin toimiin kouluissa. Opettajatilanne on myös yhteydessä koulujen kehittämistyövalmiuksiin.

Arviointiryhmä korostaa erillisen toimeenpanevan organisaation tarvetta. Se koordinoisi pedagogisen johtamisen ja koulujen kehittämistyötä ja tukisi kohdennettuja toimia.


Arviointituloksien raportointi

Kansallisten arviointihankkeiden ruotsinkieliseen koulutukseen liittyvä raportointi, johon synteesiarviointi perustuu, on osoittautunut paikoitellen riittämättömäksi päätöksenteon ja kehittämistyön kannalta. Raportointia tulisi kehittää siten, että ruotsinkieliset koulutuksen järjestäjät pystyisivät hyödyntämään tehtyjä tuloskuvauksia. Arvioinneissa tulisi korostaa myös ruotsinkielisen koulutuksen kehittämisen kannalta keskeisiä teemoja. Pyrkimys säilyttää koulutuksen tasa-arvo ja hyvä laatu asettaa haasteita sekä arvioinnille että koulutuksen toteuttamiselle.
Ruotsinkielisen koulutuksen Synteesiarviointi perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantoon, ja on osa vuosien 2012-2015 koulutuksen arviointisuunnitelmaa. Lisätiedot: Tutkimusjohtaja Renata Svedlin, puheenjohtaja, renata.svedlin @ abo.fi, 06 3247 535, 044-3429670 Pääsuunnittelija Ann-Sofie Smeds-Nylund, ann-sofie.smeds-nylund@eval.jyu.fi, 040 8054477

 

Julkaisu: Svedlin, R. , Engelholm, ML., Karlberg-Granlund, G., Kupiainen, S., Sundqvist, R. Wallen, B., Hietala, R. & Smeds-Nylund, AS. 2013.Syntesutvärdering av den svenska utbildningen i Finland- kvalitet och jämlikhet. Rådet för utbildningsutvärdering publikation 62. Jyväskylä. ISSN 1795-0155 (nid.) ISSN 1795-0163 (PDF) ISBN 978-951-39-5133-7 (nid.) ISBN 978-951-39-5134-4 (PDF) Julkaisun voi ladata http://www.edev.fi/portal/julkaisu


Arviointiryhmä: Tutkimusjohtaja Renata Svedlin, puheenjohtaja, koulutoimenjohtaja Maj-Len Engelholm, yliopisto-opettaja Gunilla Karlberg-Granlund, tutkija Sirkku Kupiainen, koulutoimenjohtaja Rolf Sundqvist, rehtori Björn Wallén, erikoissuunnittelija Risto Hietala ja pääsuunnittelija Ann-Sofie Smeds-Nylund

Katselukerrat: 36

Vastaa tähän

Pedagoginen täydennyskoulutus

Pedagogisen täydennyskoulutuksen Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä (OOMY) lukuvuoden 2011-2012 pääteemoina ovat verkko vaikuttamisen välineenä sekä koulun ja opettajuuden muuttuminen.

Osallistu yksittäisiin pajoihin tai suorita koulutuskokonaisuus (4-16 ov / 6-24 op), joka tukee kehittymistäsi työssäsi.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

Lue lisää koulutusohjelmasta!


Blogiartikkelit

Belcanto laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:07

Inarti Gebhard : Belcanto laulunopetusta

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:00

Laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 22. elokuu 2018 kello 17:29

CICERO Learning -uutiskirje 6/2011 – joulukuu

Lähettänyt: Hannu Linturi, 5. tammikuu 2012 kello 07:57

Tapahtumat

Merkki

Lataa...

Oppaita ja opastusta välineisiin Mediapajasta

Halutko syventää teknistä osaamistasi? Otavassa on valittavana monia oppimispolkuja sosiaalisen median tiedottajakurssista aina audiovisuaalisen alan ammattitutkintoon saakka. Käytännössä ilmoittaudut yhdelle kurssille mutta voit poimia sisältöjä tarpeittesi mukaan.

Tutustu Mediapajaan!

Muut pajat

Muut pajat

Verkkopedagogiikan foorumi

SOMETU

Mediakasvatus.tv

© 2020   Created by Jukka Tikkanen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot