Verkkopedagogiikka

Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisverkostot

Jokaisella on mahdollisuus poimia Otavan Opiston pajaohjelmista itseään kiinnostavia puheenvuoroja tai pajapäiviä. Lisäksi omaa osaamistaan voi kehittää suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Tällöin kannattaa lähteä mukaan "Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä" -koulutuskokonaisuuteen. Opintopisteytetty koulutus keskittyy kehittymiseen omassa työssä. Mukaan lähteminen tapahtuu osallistumalla pajaan - kiinnostuksesta voi kertoa pedagogisille ohjaajille pajassa tai vaikkapa ilmoittautumislomakkeen lisätietokentässä.

Koulutuksen voi aloittaaa koska tahansa, ja aikaa kehittymiseen tämän Opetushallituksen rahoittaman koulutuksen puitteissa on joulukuuhun 2012 saakka.

Koulutus koostuu neljästä vaiheesta:

 

I Orientaatio ja ideointi (1 ov / 1,5 op)
Tutustumisjaksolla tutustutaan työpajapedagogiikkaan, koulutuksen aihepiireihin ja oppimisympäristöön (verkkopeda.ning.com). Jaksolla kartoitetaan, mietitään ja ideoidaan oman työn kehittämiskohteita ja kehittämistehtävää. Jaksolla tutustutaan myös muiden opiskelijoiden kehittämistehtäviin. Orientaatiovaiheessa suositellaan osallistumista teoria- ja toimintapajaan.
Tehtävä:
- profiilin luominen verkkopeda.ning.com -ympäristöön ja liittyminen kehittämistehtäväryhmään
- kehittämistehtäviin tutustuminen
- oman kehittämistehtävän ideointi ja tarpeiden kartoitus
- ideoiden kirjaaminen ja dokumentoinnin aloitus

II Suunnittelu (1 ov / 1,5 op)
Suunnittelujaksolla arvioidaan tämän hetkistä omaa osaamista ja asetetaan tavoitteet kehittämistehtävälle. Opiskelija, opiskelijapari tai -tiimi laatii suunnitelman oman työnsä kehittämisestä. Suunnitelmassa kuvataan kehittämiskohde ja tarve sekä menetelmä ja aikataulu. Suunnitteluvaiheessa suositellaan osallistumista toimintapajaan.
Tehtävä:
- oman kehittämistehtävän tavoitteiden määrittely ja työn suunnittelu: mitä, miksi, miten, milloin
- oman suunnitelman avaaminen verkossa (esim. verkkopeda.ning.com -ryhmissä)

III Toteutus ja raportointi (1-13 ov / 1,5-19,5 op)
Toteutusjaksolla työstetään omaa kehittämistehtävää ja toteutetaan siihen liittyvä käytännönharjoitus, kokeilu tms. Työn toteutuksesta raportoidaan verkossa (verkkopeda.ning.com -ryhmissä). Toteutusvaiheessa suositellaan osallistumista teoria- ja toimintapajoihin.
Tehtävä:
- kehittämistehtävän toteutus
- kehittämistehtävästä raportointi verkossa

IV Arviointi ja kehittäminen (1,5 op)
Opiskelija esittelee oman kehittämistehtävänsä ja siihen liittyvän käytännönharjoituksen, toteutuksen tms. Jaksolla käydään arviointi- ja palautekeskustelut ja suunnitellaan oman työn kehittämisen jatkoa. Työssäkehittymisen kannalta itsearviointi on tärkeää. Opiskelijoille suositellaan oman oppimispolun dokumentoimista esimerkiksi oppimispäiväkirjana. Oppimispolun dokumentointi on osa työn laajuuden arviointia. Opiskelija arvioi kehittämistehtäväänsä ja sen laajuutta yhdessä pedagogisten ohjaajien kanssa. Arviointivaiheessa suositellaan osallistumista toimintapajaan.

Tehtävä:
- oman työn esitteleminen
- arviointi- ja palautekeskustelu


 


Katselukerrat: 98

Vastaa tähän

Pedagoginen täydennyskoulutus

Pedagogisen täydennyskoulutuksen Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä (OOMY) lukuvuoden 2011-2012 pääteemoina ovat verkko vaikuttamisen välineenä sekä koulun ja opettajuuden muuttuminen.

Osallistu yksittäisiin pajoihin tai suorita koulutuskokonaisuus (4-16 ov / 6-24 op), joka tukee kehittymistäsi työssäsi.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

Lue lisää koulutusohjelmasta!


Tapahtumat

Merkki

Lataa...

Oppaita ja opastusta välineisiin Mediapajasta

Halutko syventää teknistä osaamistasi? Otavassa on valittavana monia oppimispolkuja sosiaalisen median tiedottajakurssista aina audiovisuaalisen alan ammattitutkintoon saakka. Käytännössä ilmoittaudut yhdelle kurssille mutta voit poimia sisältöjä tarpeittesi mukaan.

Tutustu Mediapajaan!

Muut pajat

Muut pajat

Verkkopedagogiikan foorumi

SOMETU

Mediakasvatus.tv

© 2019   Created by Jukka Tikkanen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot