Verkkopedagogiikka

Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisverkostot

Huono koulumenestys ennustaa aikuisiän lihavuutta naisilla -väitös Saija Alatupa

Yleisesti sosiaalinen syrjäytyminen käsitetään moniulotteisena kasautuvana ja kehittyvänä ilmiönä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin yhtäältä temperamentin ja itsetunnon yhteyttä sosiaaliseen statukseen ja toisaalta lapsuuden häiriökäyttäytymisen ja koulumenestyksen yhteyttä aikuisuuden matalaan sosioekonomiseen asemaan ja aikuisiän lihavuuteen. Jokaisen näistä mahdollisista yhteyksistä katsottiin edustavan syrjäytymisen eri dimensioita, eli koulutuksellista, ammatillista ja sosiaalista syrjäytymistä. Näitä dimensioita tutkittiin, sillä niiden katsotaan olevan läheisesti yhteydessä muihin dimensioihin, eli vallankäyttöön ja normatiiviseen syrjäytymiseen. Lisäksi nämä ulottuvuudet ovat kansanterveydellisestä näkökulmasta katsottuna merkittävimpiä.

Tutkimusaineistoina käytettiin kahta kansallisesti edustavaa aineistoa: Suomalainen Tutkimus Temperamentin ja Koulumenestyksen välisestä yhteydestä -aineistoa (N=4,255) sekä Lasten ja Nuorten Sepelvaltimotauti-riski -aineistoa (N=3,596). Tutkimuksessa oletettiin, että 1) sosiaalinen status luokassa on yhteydessä temperamenttiin ja korkeampaan itsetuntoon. Lisäksi oletettiin, että 2) lapsuuden aikainen häiriökäyttäytyminen ennustaa huonompaa koulumenestystä ja 3) matalampaa sosioekonomista asemaa aikuisuudessa ja että 4) heikko koulumenestys ennustaa aikuisiän lihavuutta.

Tulokset tukivat oletuksia. Itsetuntokäsitys nuoruudessa oli vahvasti yhteydessä sosiaaliseen ja yleiseen itsetuntoon kun taas vanhempiin ja kotiin liittyvällä itsetunnolla ei ollut merkitystä. Tulosten mukaan näyttäisi siltä, että itsetunnon eri aspekteilla on erilainen yhteys sosiaaliseen statukseen. Lapsuuden häiriökäyttäytyminen ennusti heikkoa koulumenestystä yli peruskoulun ja sen vaikutus alkoi keskilapsuudesta lähtien. Yhteyksien välillä löytyi sukupuolieroja: tytöillä hyperaktiivisuus ja pojilla puolestaan aggressiivinen käyttäytyminen ennusti huonoa koulumenestystä. Lapsuuden häiriökäyttäytyminen oli lisäksi yhteydessä aikuisiän koulutustasoon sekä ammat-ti¬statukseen. Aggressiivisen käyttäytymisen negatiivinen vaikutus ulottui kou¬lu¬tustasoon ja ammattistatukseen kun taas hyperaktiivisuudella oli yhteys vain ammattistatukseen. Sosiaalinen sopeutuminen näytti kuitenkin olevan merkityksellisin ammattistatukseen vaikuttava tekijä sillä yhteys säilyi merkitsevänä riippumatta vanhempien ammattistatuksesta ja muista häiriökäyttäytymisen ominaisuuksista. Lisäksi heikko koulumenestys ennusti aikuisiän lihavuutta, mutta ainoastaan naisilla.

Tulokset osoittivat, että lapsuuden häiriökäyttäytyminen ja koulumenestys ovat yhteydessä aikuisuuden matalampaan sosioekonomiseen asemaan ja aikuisiän lihavuuteen. Tulevaisuuden haasteena ja kansanterveydellisestä näkökulmasta katsottuna tärkeää on tunnistaa riittävän varhain ne lapset, joilla on ongelmia käytöksessä tai koulumenetyksessä.

 

 

Lue lisää:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38673

Katselukerrat: 88

Vastaa tähän

Pedagoginen täydennyskoulutus

Pedagogisen täydennyskoulutuksen Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä (OOMY) lukuvuoden 2011-2012 pääteemoina ovat verkko vaikuttamisen välineenä sekä koulun ja opettajuuden muuttuminen.

Osallistu yksittäisiin pajoihin tai suorita koulutuskokonaisuus (4-16 ov / 6-24 op), joka tukee kehittymistäsi työssäsi.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

Lue lisää koulutusohjelmasta!


Blogiartikkelit

Belcanto laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:07

Inarti Gebhard : Belcanto laulunopetusta

Lähettänyt: Inari Gebhard, 18. maaliskuu 2020 kello 15:00

Laulunopetusta Helsinki-Hyvinkää-Hämeenlinna

Lähettänyt: Inari Gebhard, 22. elokuu 2018 kello 17:29

CICERO Learning -uutiskirje 6/2011 – joulukuu

Lähettänyt: Hannu Linturi, 5. tammikuu 2012 kello 07:57

Tapahtumat

Merkki

Lataa...

Oppaita ja opastusta välineisiin Mediapajasta

Halutko syventää teknistä osaamistasi? Otavassa on valittavana monia oppimispolkuja sosiaalisen median tiedottajakurssista aina audiovisuaalisen alan ammattitutkintoon saakka. Käytännössä ilmoittaudut yhdelle kurssille mutta voit poimia sisältöjä tarpeittesi mukaan.

Tutustu Mediapajaan!

Muut pajat

Muut pajat

Verkkopedagogiikan foorumi

SOMETU

Mediakasvatus.tv

© 2020   Created by Jukka Tikkanen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot